Associate Professor Sarah Chicken

Associate Professor Sarah Chicken

Prif Ymchwilydd, Prifysgol Gorllewin Lloegr

Mae Sarah yn Uwch Ddarlithydd mewn Plentyndod ac Addysg gydag arbenigedd mewn modelau cwricwlwm sy’n cydnabod llais pobl ifanc yn eu dysgu, ac arferion addysgeg cynhwysol.

Mae meysydd diddordeb Sarah yn cynnwys hawliau plant, llais y plentyn ac addysgeg ddemocrataidd a beirniadol.

Dr Jacky Tyrie

Dr Jacky Tyrie

Cyd-ymchwilydd, Prifysgol Abertawe

Mae Jacky yn uwch-ddarlithydd mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar a chyfarwyddwr rhaglen ar yr MA Plentyndod. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys hawliau plant o safbwynt polisi ac ymarfer. Mae hi’n arweinydd cenedlaethol ar hawliau plant ac mae’n rhedeg y Rhwydwaith Hawliau Plant yn y Blynyddoedd Cynnar (CREYN).

Dr Jane Waters-Davies

Dr Jane Waters-Davies

Cyd-ymchwilydd, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant David

Mae Jane yn Athro Cyswllt mewn Addysg Gynnar ac Arweinydd Ymchwil Gymhwysol mewn Addysg ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae diddordebau ymchwil Jane yn cynnwys addysg ac addysgeg blynyddoedd cynnar, rhyngweithio rhwng oedolion a phlant, chwarae a dysgu awyr agored a dan do, a llais a chyfranogiad plant ifanc mewn addysg.

Dr Alison Murphy

Dr Alison Murphy

Cyd-ymchwilydd, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant David

Mae Alison yn Ddarlithydd yn yr Athrofa: Sefydliad Addysg ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mae diddordebau ymchwil Alison yn ymwneud â chanfyddiadau plant o hunaniaeth genedlaethol a’r hyn mae’n ei olygu i fod yn Gymraeg. Mae ganddi ddiddordeb hefyd mewn cynhwysiant, hawliau plant a dulliau ymchwil cyfranogol.

Dr Jennie Clement

Dr Jennie Clement

Cyd-ymchwilydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae Jennie yn Uwch Ddarlithydd mewn Addysg Athrawon a Dysgu Proffesiynol. Mae diddordebau Jennie yn edrych ar y gofod sy’n cael ei greu ar gyfer dysgu plant ifanc yng nghyd-destun yr ysgol. Mae hi hefyd yn anelu at fod yn Froebeliad, gan ymddiddori yn sut y gall egwyddorion Froebel helpu i ddylunio’r cwricwlwm yn y blynyddoedd cynnar.

Professor Jane Williams

Yr Athro Jane Williams

Cyd-ymchwilydd, Prifysgol Abertawe

Mae Jane Williams yn Athro’r Gyfraith yn Ysgol Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe ac mae’n arbenigo mewn Cyfraith Gyhoeddus a Hawliau Dynol. Mae Jane hefyd yn gyd-sylfaenydd yr Arsyllfa Hawliau Dynol Plant.

Louisa Roberts

Louisa Roberts

Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Gorllewin Lloegr

Diddordebau ymchwil Louisa yw iechyd meddwl ac anghenion gofal cymdeithasol plant a phobl ifanc, a methodolegau meintiol a chysylltiadau data. Mae Louisa yn cwblhau ysgoloriaeth ymchwil PhD a ariennir gan ESRC sy’n defnyddio setiau data gweinyddol i edrych ar ffactorau sy’n effeithio ar y pontio o wasanaethau iechyd meddwl plant i oedolion yn achos pobl ifanc ag anghenion gofal cymdeithasol ychwanegol.

Georgia Fee

Georgia Fee

Cynorthwyydd Ymchwil, Prifysgol Gorllewin Lloegr

Yn ddiweddar, cwblhaodd Georgia ei MA mewn Astudiaethau Plentyndod. Dyna’r prosiect mawr cyntaf iddi fod yn rhan ohono.

Jacqui Lewis

Jacqui Lewis

Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Gorllewin Lloegr

Diddordebau ymchwil Louisa yw iechyd meddwl ac anghenion gofal cymdeithasol plant a phobl ifanc, a methodolegau meintiol a chysylltiadau data. Mae Louisa yn cwblhau ysgoloriaeth ymchwil PhD a ariennir gan ESRC sy’n defnyddio setiau data gweinyddol i edrych ar ffactorau sy’n effeithio ar y pontio o wasanaethau iechyd meddwl plant i oedolion yn achos pobl ifanc ag anghenion gofal cymdeithasol ychwanegol.

Dr Patrizio De Rossi

Dr Patrizio De Rossi

Debi Keyte-Hartland

Debi Keyte-Hartland

Ymgynghorydd Addysgegol ac Artist-Addysgydd

Mae Debi yn artist-addysgydd ac ymgynghorydd addysgegol blynyddoedd cynnar. Mae ganddi ddiddordeb mewn addysgu a safbwyntiau Reggio Emilia ac mae’n cynnig ystod o gyfleoedd dysgu a datblygiad proffesiynol.