$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Children's Participation in Schools
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 4
$page_id (string) = hafan
$page_alias (string) = hafan
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$pageVars (array) = [
   .pageTitle (string) = Hafan
   .siteName (string) = Children's Participation in Schools
   .pageDescription (string) =
   .pageURL (string) = https://childrens-participation.org/cy/hafan
   .searchable (string) = 1
   .keyword1 (string) = Hafan
   .keyword2 (string) = Hafan
   .homePageKeywords (string) = Home
   .phoneNumber (string) =
   .mobileNumber (string) =
   .email (string) =
   .fax (string) =
   .twitter (string) =
   .facebook (string) =
   .linkedin (string) =
   .fullBusinessName (string) = ECPRP
   .street1 (string) =
   .street2 (string) =
   .city (string) =
   .region (string) =
   .postcode (string) =
   .country (string) =
   .businessType (string) = LocalBusiness
   .latitude_longitude (string) =
   .copyright_start (string) =
   .ga_code (string) =
   .copyright (string) = 2024
   .county (string) =
   .typeMicrodata (string) = itemscope itemtype="http://schema.org/LocalBusiness"
   .fullBusinessNameMicrodata (string) = ECPRP
   .address (string) =
   .addressMicrodata (string) =
ECPRP

]
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr

Ynghylch y Prosiect

Rydym yn brosiect ymchwil sy’n cael ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) sy’n gweithio mewn pedair prifysgol gyda phwyslais ar hawliau cyfranogi plant ifanc mewn lleoliadau cynradd is. Nod ein hymchwil yw sefydlu arferion addysgu sy’n ymgorffori hawliau cyfranogi plant ifanc mewn ystafelloedd dosbarth ac ysgolion. Rydym yn gweithio ag ystod o unigolion a sefydliadau yn y prosiect fel athrawon, sefydliadau addysg uwch, cyfleoedd dysgu proffesiynol ac wrth gwrs, plant.

Darllen
Mwy

Latest News & Events

New Blog: Reflections on Year 1 of the Children’s Participation in Schools project

22/04/24

Check out this new blog from PI Sarah Chicken, reflecting on the first year of the project. You can also find this in our Resources section too!

Event: Amplifying Research Voices & Highlighting Young Children in Emergency Settings: South Asia

27/03/24

This event, hosted by the Moving Minds Alliance’s Research Forum will take place on April 4th and will showcase emerging research on children and families effected by crisis and conflict in South Asia.

Children’s Commissioner for Wales Newsletter March 2024

27/03/24

Check out the March edition of the Children’s Commissioner for Wales’ monthly newsletter. This month covers: a promise to care experienced young people, feedback from the rights conference held in Port Talbot, a response to the Learner Travel Review and a call for recruitment for their Audit Committee. 
 

Page 1 of 12  > >>

Cymryd Rhan

A hoffech chi gymryd rhan yn ein Rhwydwaith Cydweithredol i fod yn rhan o brosiect Cyfranogiad Plant mewn Ysgolion? I gofrestru i fod yn aelod o’r rhwydwaith, i danysgrifio i’n cylchlythyr, cliciwch yma.

Join the Network 

Cynlluniwyd y wefan hon ar gyfer prosiect ymchwil Cyfranogiad Plant mewn Ysgolion; prosiect ar y cyd rhwng Prifysgol Gorllewin Lloegr, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd, a ariennir gan Raglen Ymchwil Addysg y Cyngor Ymchwil Gymdeithasol Economaidd

UWE
Swansea
Trinity Saint David
Cardiff
ESRC
APLP