Cyhoeddiadau sy’n ymwneud yn benodol â’r prosiect, fel posteri, adroddiadau, a diweddariadau sy’n cynnwys manylion am ein hymchwil a gwybodaeth am fethodoleg a chanfyddiadau ein hymchwil.

Latest Cyhoeddiadau

Introduction to our project and the research process - child-friendly vlog

This video created by Research Associate Jacqui Lewis was shown to children involved in our project. This video introduces children to the concept of a researcher and our project, in child-friendly language. Includes some basic Makaton. 

View Resource

Blog & Vlog

Pontio’r Bwlch? Ymchwilio i hawliau cyfranogol plant ifanc ar draws Addysg Gychwynnol i Athrawon a Dysgu Proffesiynol yng Nghymru

This blog describes the methodology used by our team when investigating initial teacher education, and professional learning opportunities in Wales and how they relate to young children's participation rights.

View Resource

Blog & Vlog

Bridging the Gap? Investigating young children's participative rights across Initial Teacher Education and Professional Learning in Wales

This blog describes the methodology used by our team when investigating initial teacher education, and professional learning opportunities in Wales and how they attend to young children's participation rights.

View Resource

Blog & Vlog

Dangos y darlun presennol - dadansoddiad beirniadol o fframwaith deddfwriaeth a pholisi presennol

Our team have undertaken a critical analysis of existing policy and legislation in the educational context in Wales. Check out this blog to find out more!

View Resource

Blog & Vlog

Charting the current picture – critical analysis of existing legislation and policy frameworks

Our team have undertaken a critical analysis of existing policy and legislation in the educational context in Wales. Check out this blog to find out more!

View Resource

Blog & Vlog