Cyhoeddiadau sy’n ymwneud yn benodol â’r prosiect, fel posteri, adroddiadau, a diweddariadau sy’n cynnwys manylion am ein hymchwil a gwybodaeth am fethodoleg a chanfyddiadau ein hymchwil.

Latest Cyhoeddiadau

Participative rights in Welsh primary schools: Unpicking the policy rhetoric

This paper analyses and evaluates legislation and policy on children’s participative rights in Wales from 2000 to 2022, arguing there is a gap between policy and practice. 

View Resource

Publications

Blog: Myfyrio ar flwyddyn gyntaf y prosiect Cyfranogiad Plant mewn Ysgolion (CPiS), sy’n cael ei ariannu gan Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol am dair blynedd

Yn y blog hwn, mae'r Prif Ymchwilydd Sarah Chicken yn myfyrio ar flwyddyn gyntaf y prosiect, gan gynnwys yr uchafbwyntiau, yr heriau a'r ffyrdd y mae'r tîm wedi addasu drwy gydol y broses ymchwil. 

View Resource

Blog & Vlog

Reflections on year one of Children’s Participation in Schools (CPiS), a 3-year ESRC funded project

In this blog P-I Sarah Chicken reflects on the first year of the project, including the highlights, challenges and ways the team has adapted throughout the research process. 

View Resource

Blog & Vlog

CPiS Vlog Series - Vlog 2

Our second video from our new vlog series. This vlog is a Q&A with Dr Alison Murphy, our Work Package 1 lead.

View Resource

Blog & Vlog

Constructing child participation in early years classrooms: An exploration from Wales

This article was written by members of our team as a precursor to the project. The paper addresses the problem that, despite supportive policy contexts, enactment of pedagogies that attend to young children's participation rights in classroom settings is highly variable. 

View Resource

Research

CPiS Vlog Series - Vlog 1

Welcome to our new project vlog series! These vlogs are designed to explain and update you on the Children's Participation in Schools project in a casual and informal way. Vlog 1 is led by Co-Investigator Dr Jacky Tyrie and is an Introduction to the project and the team.

View Resource

Blog & Vlog

Introduction to our project and the research process - child-friendly vlog

This video created by Research Associate Jacqui Lewis was shown to children involved in our project. This video introduces children to the concept of a researcher and our project, in child-friendly language. Includes some basic Makaton. 

View Resource

Blog & Vlog

Pontio’r Bwlch? Ymchwilio i hawliau cyfranogol plant ifanc ar draws Addysg Gychwynnol i Athrawon a Dysgu Proffesiynol yng Nghymru

This blog describes the methodology used by our team when investigating initial teacher education, and professional learning opportunities in Wales and how they relate to young children's participation rights.

View Resource

Blog & Vlog

Bridging the Gap? Investigating young children's participative rights across Initial Teacher Education and Professional Learning in Wales

This blog describes the methodology used by our team when investigating initial teacher education, and professional learning opportunities in Wales and how they attend to young children's participation rights.

View Resource

Blog & Vlog

Dangos y darlun presennol - dadansoddiad beirniadol o fframwaith deddfwriaeth a pholisi presennol

Our team have undertaken a critical analysis of existing policy and legislation in the educational context in Wales. Check out this blog to find out more!

View Resource

Blog & Vlog

Charting the current picture – critical analysis of existing legislation and policy frameworks

Our team have undertaken a critical analysis of existing policy and legislation in the educational context in Wales. Check out this blog to find out more!

View Resource

Blog & Vlog