$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Children's Participation in Schools
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 4
$page_id (string) = 4
$page_alias (string) = hafan
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$pageVars (array) = [
   .pageTitle (string) = Hafan
   .siteName (string) = Children's Participation in Schools
   .pageDescription (string) =
   .pageURL (string) = https://childrens-participation.org/cy/hafan
   .searchable (string) = 1
   .keyword1 (string) = Hafan
   .keyword2 (string) = Hafan
   .homePageKeywords (string) = Home
   .phoneNumber (string) =
   .mobileNumber (string) =
   .email (string) =
   .fax (string) =
   .twitter (string) =
   .facebook (string) =
   .linkedin (string) =
   .fullBusinessName (string) = ECPRP
   .street1 (string) =
   .street2 (string) =
   .city (string) =
   .region (string) =
   .postcode (string) =
   .country (string) =
   .businessType (string) = LocalBusiness
   .latitude_longitude (string) =
   .copyright_start (string) =
   .ga_code (string) =
   .copyright (string) = 2024
   .county (string) =
   .typeMicrodata (string) = itemscope itemtype="http://schema.org/LocalBusiness"
   .fullBusinessNameMicrodata (string) = ECPRP
   .address (string) =
   .addressMicrodata (string) =
ECPRP

]
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr

Ynghylch y Prosiect

Rydym yn brosiect ymchwil sy’n cael ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) sy’n gweithio mewn pedair prifysgol gyda phwyslais ar hawliau cyfranogi plant ifanc mewn lleoliadau cynradd is. Nod ein hymchwil yw sefydlu arferion addysgu sy’n ymgorffori hawliau cyfranogi plant ifanc mewn ystafelloedd dosbarth ac ysgolion. Rydym yn gweithio ag ystod o unigolion a sefydliadau yn y prosiect fel athrawon, sefydliadau addysg uwch, cyfleoedd dysgu proffesiynol ac wrth gwrs, plant.

Darllen
Mwy

Latest News & Events

Better together - Participatory Research with Children and Young People

29/11/22

This online seminar from the Open University looks at participatory research with children and young people and its advantages. 

<< <  Page 12 of 12

Cymryd Rhan

A hoffech chi gymryd rhan yn ein Rhwydwaith Cydweithredol i fod yn rhan o brosiect Cyfranogiad Plant mewn Ysgolion? I gofrestru i fod yn aelod o’r rhwydwaith, i danysgrifio i’n cylchlythyr, cliciwch yma.

Join the Network 

Cynlluniwyd y wefan hon ar gyfer prosiect ymchwil Cyfranogiad Plant mewn Ysgolion; prosiect ar y cyd rhwng Prifysgol Gorllewin Lloegr, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd, a ariennir gan Raglen Ymchwil Addysg y Cyngor Ymchwil Gymdeithasol Economaidd

UWE
Swansea
Trinity Saint David
Cardiff
ESRC
APLP