Croeso i’n Hyb Adnoddau ar gyfer popeth yn ymwneud â chyfranogiad plant mewn ysgolion!

Nod y gofod hwn yw darparu gwybodaeth a chymorth gwerthfawr i athrawon, ysgolion, a myfyrwyr sydd â diddordeb mewn hybu a meithrin hawliau cyfranogi plant mewn lleoliadau addysgol. Yma mi gewch doreth o adnoddau, gan gynnwys digwyddiadau, newyddion ac adroddiadau, blogiau, blogiau fideo, a phodlediadau, i gyd yn ymwneud â thema cyfranogiad plant mewn ysgolion.

Yn ychwanegol ar yr adnoddau hyn, mae cynnydd ein prosiect yn cael ei rannu hefyd gyfryngau diddorol fel blogiau, blogiau fideo, a phodlediadau. Mae’r fformatau hyn yn ffyrdd dynamig a hygyrch o glywed am ddiweddariadau a datblygiadau diweddaraf y prosiect, yn ogystal â thrafodaethau diddorol ar hawliau cyfranogi plant.

Rydym yn ymdrechu i greu casgliad cynhwysfawr ac amrywiol sy'n diwallu anghenion rhieni, addysgwyr, llunwyr polisi, ac ymchwilwyr. Rydym hefyd yn eich annog chi i gyfrannu at ein Hyb Adnoddau drwy gysylltu ag unrhyw adnoddau yr hoffech eu rhannu.  I gael mynediad at yr Hyb Adnoddau, cliciwch ar y dolenni yn y ddewislen isod.

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau sy’n ymwneud yn benodol â’r prosiect, fel posteri, adroddiadau, a diweddariadau sy’n cynnwys manylion am ein hymchwil a gwybodaeth am fethodoleg a chanfyddiadau ein hymchwil.

Blogiau a Blogiau Fideo

Cadwch mewn cysylltiad â chynnydd ein hymchwil, heriau methodolegol, a darganfyddiadau drwy flogiau a blogiau fideo'r tîm. Rydym hefyd yn cynnwys blogiau a blogiau fideo perthnasol o ffynonellau eraill i gynnig persbectif ehangach.

Gwybodaeth ac Adroddiadau

Edrychwch drwy gasgliad o wybodaeth ac adroddiadau perthnasol ar gyfranogiad plant a gynhyrchwyd gan sefydliadau allanol. Noder na fydd yr adnoddau hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safbwyntiau’r prosiect nac yn cael eu cymeradwyo ganddo.

Ymchwil

Darganfyddwch ganfyddiadau ymchwil, adroddiadau, ac astudiaethau a gynhaliwyd gan sefydliadau ac ymchwilwyr eraill sy’n ymwneud â chyfranogiad plant. Mae’r adran hon yn cynnig safbwyntiau amrywiol ar y pwnc. Unwaith eto, noder na fydd yr adnoddau hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safbwyntiau’r prosiect nac yn cael eu cymeradwyo ganddo.

Latest Hyb & Adnoddau

A Focus Group Study on Participatory Practices in Early Childhood Education and Care Across Four European Countries

This study, inspired by the Lundy model (2007) examined teacher’s perceptions about child participation practices in 4 European Countries.  

View Resource

Research

Participative rights in Welsh primary schools: Unpicking the policy rhetoric

This paper analyses and evaluates legislation and policy on children’s participative rights in Wales from 2000 to 2022, arguing there is a gap between policy and practice. 

View Resource

Publications

OECD: What does child empowerment mean today?

The OECD have recently launched their new piece of research ‘What does child empowerment mean today?’. Click here to find out more. 

View Resource

Information & Reports

Towards attentive, playful arts-based methodology with children

This paper shares methodological insights from a piece on research which aimed to centre children on a study undertaken during the 2020 global pandemic.  

View Resource

Research

Co-constructions, co-performances and co-reflections in early years qualitative research

This reflective paper written by early years researchers investigates their own role in co-construction in qualitative data analysis.  

View Resource

Research

Co-constructing research

This critical literature review was written as part of the project Co-Design: Learning Reflections, part of the Arts and Humanities Research Council’s (AHRC) Connected Communities programmes and explores the topic of co-construction in research.  

View Resource

Information & Reports

‘The power to SAY what I want to and it gets written down’: Situating children's and adults' voices and silence in participatory research

Co-constructed by adults and children, this paper examines and discusses the authors’ experience of a participatory research project. 

View Resource

Research

Blog: Myfyrio ar flwyddyn gyntaf y prosiect Cyfranogiad Plant mewn Ysgolion (CPiS), sy’n cael ei ariannu gan Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol am dair blynedd

Yn y blog hwn, mae'r Prif Ymchwilydd Sarah Chicken yn myfyrio ar flwyddyn gyntaf y prosiect, gan gynnwys yr uchafbwyntiau, yr heriau a'r ffyrdd y mae'r tîm wedi addasu drwy gydol y broses ymchwil. 

View Resource

Blog & Vlog

Blog: The implementation gap between child rights policy and practice in Welsh primary schools.

This blog written by team member Professor Jane Williams discusses the first stage of our research - a legislative and policy analysis of documentation related to children's rights in the Welsh educational context.   

View Resource

Blog & Vlog

Reflections on year one of Children’s Participation in Schools (CPiS), a 3-year ESRC funded project

In this blog P-I Sarah Chicken reflects on the first year of the project, including the highlights, challenges and ways the team has adapted throughout the research process. 

View Resource

Blog & Vlog

Young Children’s Voices: Key Evidence from the UK

This PDF from Save the Children’s ‘Young Children’s Voices’ series provides best practice evidence from across the UK including case studies and introductions to child-centered approaches 

View Resource

Information & Reports

Young Children’s Voices: Challenges

This PDF from Save the Children’s ‘Young Children’s Voices’ series highlights some challenges associated with listening to the voices of young children. 

View Resource

Information & Reports

Young Children’s Voices: Benefits of Listening to Young Children’s Voice

This PDF from Save the Children’s ‘Young Children’s Voices’ series highlights the benefits of listening to children. Impacts include on the child themselves, the home environment, in settings and in the policy context.  

View Resource

Information & Reports

Young Children’s Voices: Importance of Young Children’s Voice

This PDF from Save the Children’s ‘Young Children’s Voices’ series highlights the importance of listening to young children in both the UK and European policy context, as well as relating it to the COVID-19 pandemic.  

View Resource

Information & Reports

Young Children’s Voices: How to write a child-friendly document

This guide from Save the Children provides step-by-step guidance on writing a child-friendly document and provides useful resources to aid the process. 

View Resource

Information & Reports

Young Children’s Voices: Definition

This PDF from Save the Children’s ‘Young Children’s Voices’ series defines child voice through examples and introduces readers to the Lundy Model of Participation. 

View Resource

Information & Reports

Young Children’s Voices: Practice Standards for Participation

This PDF from Save the Children’s ‘Young Children’s Voices’ series lays out 7 Practice Standards for participation. 

View Resource

Information & Reports

Save the Children: Young Children’s Voices

A link to Save the Children’s ‘Young Children’s Voices’ page. Includes PDF’s and external resources on a variety of topics such as participation standards, benefits of listening to young children’s voices and examples of good practice across the UK. 

View Resource

Information & Reports

Most of the Time we are Taking Decisions for Children

This paper investigates final-year student teachers in South Africa’s understanding about children’s participatory rights and how this influences their practice. 

View Resource

Research

Does Participation Benefit Children’s Socio-Emotional Development? Positive Associations Between Children’s Participation and Self-Concept, Through Children’s Perceptions

This study examines associations between ECE teachers’ participation practices, observations of teacher-child interactions and children’s socio-emotional outcomes mediated by children’s perceptions of their own participation. 

View Resource

Research

Exploring children’s participation from Froebelian practitioners’ perspectives in Scottish context

This piece of qualitative research investigates Scottish early years practitioners’ perspectives about children’s participation through a Froebelian lens.  

View Resource

Research

Supporting Regional and Remote Children’s Participation in High Quality Early Years Services

This paper addresses the knowledge gap surrounding children’s participation in early childhood education (ECE) in regional/remote areas of Australia by exploring the perspectives of early childhood centre directors and educators who work directly in ECE services 

View Resource

Research

A Caring Ethic and the Rights of the Child: Challenges for Early Childhood Education

This conceptual piece considers the following questions: what are the rights of the child, and how can these be centered in discussions of pedagogy, curricula and legislation in an American political and policy context. 

View Resource

Research

Children’s participation in documentation processes in local outdoor spaces

This paper reports on a study that aimed to investigate how children ‘perform and document Land Art in local places ear their kindergarten’ and how they visualise their experience through drawings.  

View Resource

Research

Questioning ‘voice’ and silence: Exploring creative and participatory approaches to researching with children through a Reggio Emilian lens

This paper draws upon the philosophy of Reggio Emilia to contribute to the debate around the ‘voice’ of the child in qualitative by exploring creative and participatory approaches to researching with children. 

View Resource

Research

CPiS Vlog Series - Vlog 2

Our second video from our new vlog series. This vlog is a Q&A with Dr Alison Murphy, our Work Package 1 lead.

View Resource

Blog & Vlog

Parents Connect Hub: Parents and Children’s Rights

Access the children’s rights section of the new Parents Connect Hub from Children in Wales.  
Includes resources such as multi-lingual UNCRC posters and an Understanding Children’s Rights booklet. 

View Resource

Publications

Constructing child participation in early years classrooms: An exploration from Wales

This article was written by members of our team as a precursor to the project. The paper addresses the problem that, despite supportive policy contexts, enactment of pedagogies that attend to young children's participation rights in classroom settings is highly variable. 

View Resource

Research

CPiS Vlog Series - Vlog 1

Welcome to our new project vlog series! These vlogs are designed to explain and update you on the Children's Participation in Schools project in a casual and informal way. Vlog 1 is led by Co-Investigator Dr Jacky Tyrie and is an Introduction to the project and the team.

View Resource

Blog & Vlog

Embedding Play in Youth Settings

Guidance for youth workers on how to develop play in their settings.  

View Resource

Information & Reports

Let Me Play – An Inclusive Play Park Study

This report is intended to inform policy makers about the lived experiences of families regarding their experience of fixed play parks.  

View Resource

Information & Reports

Our Voices Matter: Summary Report

This summary report details the results of a research project conducted during the COVID-19 pandemic, designed to capture their voices and opinions on the pandemic.   

View Resource

Information & Reports

Playboard Annual Review 2023

This report from Playboard sets out the work they have undertaken over the year April 2022 to March 2023 

View Resource

Information & Reports

Learner experiences of low attainment groups in the context of a rights approach to education

This paper looks at attainment grouping in Wales and its effect on learner's experiences in the context of a rights approach to education. 

View Resource

Research

Welsh Parliament – Children., Young People and Education Committee: The Welsh Government’s Draft Budget 2024-25

This report from the Children, Young People and Education Committee has laid out its report in response to the Welsh Government’s Draft Budget. You can read the report here. 

View Resource

Information & Reports

Early childhood play, learning and care in Wales

Developed through co-construction by practitioners, for practitioners - these resources provide guidance for childcare, play settings and schools on early childhood play, learning and care for 0–5-year-olds in Wales. 

View Resource

Information & Reports

Introduction to our project and the research process - child-friendly vlog

This video created by Research Associate Jacqui Lewis was shown to children involved in our project. This video introduces children to the concept of a researcher and our project, in child-friendly language. Includes some basic Makaton. 

View Resource

Blog & Vlog

Characterization and co-design process of a Child Participation Platform

This infographic designed by the ImCitizen project provides assistance in the initiation and implementation of Child Participation Platforms in several different contexts. 

View Resource

Information & Reports

A new dawn or false hope? Exploring the early implementation of Curriculum for Wales

This discussion paper explores the early evolution of the CfW. Taking a balanced approach, it considers the concept of subsidiarity and how it may be a ‘double-edged sword'. 

View Resource

Research

Young children's right to be heard on the quality of their education: Addressing potential misunderstandings in the context of early childhood education

This paper explores potential misrepresentations of young children’s participation in decision-making in the context of early childhood education. 

View Resource

Research

Children as trainers on children’s rights: Our toolbox

This toolbox created by ImCitizen has been developed by Spanish children aged 10-12 who experimented with engaging and effective ways to raise awareness of children's rights among their schoolmates. 

View Resource

Information & Reports

Children’s Commissioner for Scotland: Your rights, our plan

This resource pack from the Children’s Commissioner for Scotland is designed to help adults support children and/or young people to think about and discuss the issues that are most important to them. 

View Resource

Information & Reports

Children's participation in international fora: The experiences and perspectives of children and adults

This research explores the differing perceptions and experiences of children participating in high-level global events.  

View Resource

Research

Child-researcher relationships in child protection research. An integrative review

This paper explores the nature of child-researcher relationships as well as examining researchers positions to further understand the impact of contexts on meaning making in research with children. 

View Resource

Research

Children as co-researchers and confessional research tales: Researcher positionality and the (dis)comforts of research

In this paper, researchers reflect on the challenges of co-creation research with children in a study on children, families and food messages in Australia.  

View Resource

Research

Is silencing children unethical?

This blog post considers how ethical approval procedures in higher education institutions can contribute to the silencing of children’s voices in research 

View Resource

Research

The Tree(s) of Hope and Ambition: An arts‐based social science informed, participatory research method to explore children's future hopes, ambitions and support in relation to COVID‐19.

This paper reports on the findings of a longitudinal, arts-based social science-informed project that explored children’s hopes and ambitions after the COVID-19 pandemic.  

View Resource

Research

Researcher positionality in eliciting young children’s perspectives

This research article focuses on the different types of issues that arise with research positionality drawing attention to the contingent and contextual nature of children’s engagement in the research process.  

View Resource

Research

Early Childhood Education and Care wiki

The ECEC wiki offers a variety of resources and documents on children’s rights and early childhood education and care.  

View Resource

Information & Reports

The Russian aggression against Ukraine – Displaced children finding protection in the EU - Bulletin 3

Building on two bulletins that came before it – this bulletin ‘explores the respect, protection and fulfilment of the fundamental rights of displaced children and ways to safeguard their rights’. 

View Resource

Information & Reports

Assessing of learner competences: policies and practices to support successful and inclusive education

This new thematic report provides guidance on making classroom-based assessment more inclusive and integrated.  

View Resource

Information & Reports

European Court of Human Rights - climate change and child rights

This press release reports on a hearing based on a lawsuit filed against 32 governments by six children and young people. The children accuse the countries of insufficient action over climate change and a failure to reduce greenhouse gases in line with the Paris Agreement  

View Resource

Information & Reports

The meanings of ‘child participation’ in international and European policies on children(’s rights): A content analysis

This content analysis examines the differing meanings of ‘child participation’ in international and European policies on children’s rights. This paper argues that the multi-layered and complex concept of participation can lead to ambiguity resulting in discrepancies between policy and practice.

View Resource

Research

Children’s Commissioner for Wales: Three Year Strategy

Find out more about the Children’s Commissioner for Wales’ 2023-26 plan to help make life better for children in Wales. 

View Resource

Information & Reports

Policy Positions on Key Children’s Rights issues

Find out here about Welsh Government’s position on some key children’s rights issues.  

View Resource

Information & Reports

Ambitions for Wales findings

See here for the findings from the Welsh Government’s Ambition for Wales survey. Findings have helped shape a 3 year plan for Wales.  

View Resource

Information & Reports

Ambitions for Wales – Stories for adults to use with children aged 2-7 year old

The Children’s Commissioner for Wales has provided these story prompts for teachers and practitioners to elicit responses from children on their own views about their rights.  
 
Two prompts have been provided – one for 2–3-year-olds, and another for 4–7-year-olds.  

View Resource

Information & Reports

OECD Education Working Paper: Child participation in decision making: Implications for education and beyond

This report looks at children’s participation in decision making and includes descriptions and discussions of existing research, models and policy in the field.  

View Resource

Information & Reports

How to Child Rights

A series of practical tools guidance and know-how for practitioners.  Developed by civil society for civil society practitioners              

View Resource

Information & Reports

Turning the UNCRC upside down: a bottom-up perspective on children's rights

This paper will present some of the significant early findings around a potential disjunction between rhetorical rights and lived rights. The authors will argue that the implementation and action around children's rights should be positioned from a bottom-up perspective, rather than constrained to the United Nations Convention on the Rights of the Child Articles.

View Resource

Research

Case Study - Participation

Participation Case Study Extracted from the Children's Commissioner's blog.  See full report on their website.

View Resource

Information & Reports

All Children and Young People Have Rights

Children's Commissioner Wales Vlog suggesting ways schools can help support children's rights.

View Resource

Blog & Vlog

Make a Difference – A young person’s guide to taking action

A young person's guide to taking action helps young people to raise their voice about the issues that matter to them.

View Resource

Information & Reports

Children and young people’s national participation standards

Bilingual Participation Standards Poster (2016)

View Resource

Information & Reports

UNICEF - The Right to Participation is one of the most important principles in becoming a Rights Respecting School

UNICEF state that participation of children and young people (which is one of the General Principles of the Convention on the Rights of the Child) and it plays a fundamental role in realising all the rights in the Convention for all children.

View Resource

Information & Reports | 3 Minutes

A response to decentralised governance of human rights: a Children's Rights Approach in Wales

This paper uses Wales as an “example of jurisdiction where decentralisation is a feature of children's rights, which has enabled a progressive approach to implementation"

View Resource

Research

Froebelian Principles poster

This poster produced by the Frobel Trust summarises Froebel’s principles and is a useful resource to display in classrooms and settings. 

View Resource

Information & Reports

Froebel's principles and practice today

This pamphlet produced by the Frobel Trust introduces practitioners to a Froebelian perspective and how they can be applied to classrooms and settings today. 

View Resource

Information & Reports

UNICEF: Hate speech and children’s rights podcast

This podcast series from UNICEF discusses hate speech and its impact on children’s rights. 

View Resource

Information & Reports

Child Rights Education toolkit

This toolkit designed for governments, NGOs and human rights practitioners defines child rights education and the child rights approach as well as explaining the range of contexts where child rights education can take place 

View Resource

Information & Reports

For every child, every right: The Convention on the Rights of the Child at a crossroad.

This report is intended to be both celebratory, appreciating the achievements made since the publication of the UNCRC but also offers a critical viewpoint highlighting the work that is yet to be done. 

View Resource

Information & Reports

Children’s Rights education with children aged 0-6 years

This discussion paper reports on the findings of a literature review on child rights education with young children 

View Resource

Information & Reports

Children's Rights: Kahoots

The UN have created these interactive quizzes on children’s rights that can be used as a fun and informative activity in the classroom. 

View Resource

Information & Reports

UNCRC: Information for children

This page from the UN website introduces children to the UNCRC – includes videos to watch. 

View Resource

Information & Reports

Flip the script

This set of lessons plans focus on giving students the opportunity to create and teach their own lessons 

View Resource

Information & Reports

Transforming education survey

Read this report on the Transforming Education Survey – a survey administered to students aged 7-18 to share their views on education and how it can be transformed 

View Resource

Information & Reports

The World’s Largest Lesson - Introduction

A link to the ‘The World’s Largest Lesson’ website, a scheme that is in partnership with UNICEF and Unesco which aims to teach children all over the world about the Global Goals 

View Resource

Information & Reports

Children's Rights and Policy-Making: a 6 P framework.

This article discusses core elements of child’s rights policy through a six-point ‘P’ framework  

View Resource

Research

The Field of Children's Rights: Taking Stock, Travelling Forward.

This article reviews the field of children’s rights research, in recognition of the 30 years of the UNCRC.  

View Resource

Research

Revisiting the Three Rs in Order to Realize Children’s Educational Rights: Relationships, Resources, and Redress.

This chapter from the Oxford Handbook of Children’s Rights considers children’s educational rights through the lens of ‘the three ‘R’s’ 

View Resource

Research

Life Under Coronavirus: Children’s Views on their Experiences of their Human Rights

This ground-breaking article describes the process and findings of the Life Under Coronavirus Study which captured the experience of over 26,000 children in 137 countries during the COVID-19 pandemic 

View Resource

Research

Child-Friendly Version of the UN Special Rapporteur on human rights and the environment ‘Children’s Rights and the Environment’

This document created in collaboration between Queen’s University Belfast and the UN is a child-friendly version of the United Nations Special Rapporteur on Human Rights and the Environment, Mr John H Knox’s report on 'Children's Rights and the Environment'.   

View Resource

Information & Reports

Child-Friendly Version of the EU Recommendation on Investment in Children

Launched at EuroChild 2016, this resource is a child-friendly resource of the EU Recommendation on Investment in Children 

View Resource

Information & Reports

The European Union’s Plan for Children’s Rights

Professor Laura Lundy, Dr Bronagh Bryne and Dr Michelle Templeton from Queen’s University Belfast worked together with children to create these child-friendly versions of the EU Strategy on the Rights of the Child 

View Resource

Information & Reports

Public Budgets: How Governments Should Spend Money for Children’s Rights

This child friendly resource provides advice from the United Nations on governmental bodies should spend money on matters related to children’s rights 

View Resource

Information & Reports

Participation for Protection resources

These resources were designed by children (alongside the Centre for Children’s Rights) for children to help explain what violence is and how to get help if they experience it.  

View Resource

Information & Reports

Online Training Resources – United Nations Convention on the Rights of the Child

These online training videos, aimed at professionals, were produced by the Centre for Children’s Rights and will provide an introductory overview of the UNCRC.  

View Resource

Information & Reports

School of Social Sciences, Education and Social Work at Queens: United Nations Convention on the Rights of the Child

This video produced by Queen’s University Belfast introduces students to what the UNCRC is, where it came from and why it matters 

View Resource

Information & Reports

How Involving Children and Young People Can Positively Transform Your Service

This report produced by Peer Power provides outputs from a project they were commissioned to undertake by the Youth Justice Board. Includes a research report, a younger reader summary report and resources designed to help practitioners in the youth justice sector. 

View Resource

Information & Reports

‘Why am I in all of these pictures?’ From Learning Stories to Lived Stories: the politics of children’s participation in documentation practice

This paper reports on how young children’s participation rights were enacted within a set of Learning Stories in one Scottish nursery. 

View Resource

Research

“What if we give them too much voice?” Teachers’ perceptions of the child’s right to participation

This paper reports on the findings from a set of interviews with high school teachers in Johannesburg on their understanding of the child’s rights to participation in matters that affect them  

View Resource

Research

Turning the UNCRC upside down: a bottom-up perspective on children’s rights

This paper looks at the lived experience of children, from their own perspective, on their rights. 

View Resource

Research

The relationship between subjective well-being in school and children’s participation rights: International evidence from the Children’s Worlds survey

Using data from the Children’s World survey, this paper focuses on the association between children’s involvement in decision-making in school and their subjective well-being 

View Resource

Research

The development of a rights-based approach to participation: from peripheral involvement to central participation of children, parents and professionals

This paper reports on one aspect of a larger project which aims to understand the importance of participatory pedagogies when building up a rights-based approach in schools. 

View Resource

Information & Reports

Spatially Democratic Pedagogy: Children’s Design and Co-Creation of Classroom Space

This paper reports on the findings of an intervention in a primary school in Wales where children were given the opportunity to design and co-create their classroom space

View Resource

Research

Perceptions of Prospective Pre-school Teachers Regarding Children’s Right to Participate in Classroom Activities

This paper reports on the positive and negative behaviours regarding children’s participation rights of pre-school teachers 

View Resource

Research

Measuring Children’s Experience of Their Right to Participate in School and Community: A Rights-Based Approach

This paper uses a qualitive methodology to test the reliability of a new children’s rights-based measure. 

View Resource

Research

Learning from children’s voices in schools: Experiences from Ireland

This research brings together children and young people, teachers, school principals and parents to gauge their opinions towards participation by students in Irish schools 

View Resource

Research

“In Fact, We Can All Decide”. An Action Research on the Participation Right of Young Children

This research aims to encourage young children’s participation rights through planning concrete and new arrangements in school  

View Resource

Research

Four arenas of school-based participation: towards a heuristic for children’s rights-informed education practice

This paper looks at the links made by young people between their participation rights and ‘doing well’ at school 

View Resource

Research

Children’s rights-based approaches: the challenges of listening to taboo/discriminatory issues and moving beyond children’s participation

This paper draws upon ethnographic research undertaken in Scotland, critically reflecting on children’s rights-based approaches and processes of children’s active participation in early childhood settings. 

View Resource

Research

Children’s perspectives on why and when teachers listen to their ideas: Exploring opportunities for participation in the early years of school

This paper reports on the results of a longitudinal interview study with children aged 6 to 9 years of age In Australia. Children were interviewed about their perspectives of being listened to by their teachers. 

View Resource

Research

Children changing spaces, changing schools

This participatory action research takes place in the UK, using an original approach to consider children’s participation in schools. 

View Resource

Research

An Analysis of Children’s Right to Participation at Primary Schools in Turkey: A Case Study

This case study looks at a primary school in Turkey to explore to what level children’s right to participation was realised. 

View Resource

Research

Children’s right to participation in AI: Exploring transnational co-creative approaches to foster child-inclusive AI policy and practice

This policy review uses the context of the UNCRC to consider the lack of children’s participation on a global scale in AI policy and practice. 

View Resource

Research

Community Ambassadors

Follow the link to find out more about ‘Community Ambassadors’ - a volunteering program led by children and young people in Wales  

View Resource

Information & Reports

Super Ambassadors

Follow the link to find out more about ‘Super Ambassadors’ - the Children’s Commissioner for Wales scheme to promote children’s rights in schools 

View Resource

Information & Reports

Our Plan for all Children and Young People 2019-22: Evaluation.

This report produced by the Children’s Commissioner for Wales details their plan for all children in Wales from the years 2019-2022 

View Resource

Information & Reports

Children’s Commissioner for Wales: A Children’s Rights Approach to Education in Wales

A link to all the resources provided by the Children’s Commissioner for Wales for incorporating a Children’s Rights Approach when working with children

View Resource

Information & Reports

Children’s Commissioner for Wales: A Children’s Rights Approach to Additional Learning Needs

A link to all the resources provided by the Children’s Commissioner for Wales for incorporating a Children’s Rights Approach when working with children with additional learning needs 

View Resource

Information & Reports

Ambition to Action: a summary report

This evaluation report produced by the Children’s Commissioner for Wales aims to understand what has been done to achieve the goal of The Right Way 

View Resource

Information & Reports

Children’s Commissioner for Wales: Training

A link to all training provided by the Children’s Commissioner for Wales on children’s rights. 

View Resource

Information & Reports

A Children’s Rights Approach to Social Care in Wales

A link to all the resources provided by the Children’s Commissioner for Wales for incorporating a Children’s Rights Approach to Social Care in Wales 

View Resource

Information & Reports

Children’s Commissioner for Wales: Why are children’s rights important?

This YouTube video sees the Children’s Commissioner for Wales’ office visit All Saints Primary School in Barry to ask them about their views on children’s rights 

View Resource

Information & Reports

Children’s Commissioner: Right of the Month

This YouTube series created by the Children’s Commissioner for Wales introduces children to a new UNCRC right every month

View Resource

Information & Reports

Children’s Commissioner for Wales: Tips from our participation team

This YouTube playlist from the Children’s Commissioner for Wales provides advice to parents, teachers and anybody who is involved with children on play activities. 

View Resource

Information & Reports

Children's Commissioner for Wales: Children's Rights

This bilingual YouTube video created by the Children’s Commissioner for Wales is a great classroom resource to introduce children to their rights. 

View Resource

Information & Reports

Are we there yet? Our rights, our say

Watch this video produced by the four Children’s Commissioner officers based on a report on engagement with children and young people 

View Resource

Information & Reports

World Children’s Day: Letter to children from Minister for Children and Families

See here a letter from the Minister for Children and Families addressed to the children of England on World Children Day 2021 

View Resource

Information & Reports

Resources for children and young people: Annual round-up

The Children’s Commissioner for England has produced a round-up of all the resources they have produced over the last year related to children and young peop

View Resource

Information & Reports

Giving evidence to the Joint Committee on Human Rights

This blog from the Children’s Commissioner for England discusses her experience of giving evidence to the Joint Committee on Human Rights.

View Resource

Blog & Vlog

Spotify: UNICEF

A link to UNICEF’s Spotify page where you can access their podcast series ‘The Future of Childhood’ 

View Resource

Information & Reports

Bringing children's rights into Scottish law

This seminar hosted by the University of Edinburgh focuses on the implementation of children’s rights in Scotland –and developing systems of child-friendly complaints, remedy and redress 

View Resource

Information & Reports

How to Child Rights

Follow the link to visit the ‘How to Child Rights’ page. The page provides a series of high-quality tools and guidance on all things related to children’s rights.

View Resource

Information & Reports

Scottish Government: Introduction to children’s rights: training tool

The Scottish Government have put together this Introductory training resource on children’s rights. A PowerPoint presentation can be found at the bottom of the webpage. 

View Resource

Information & Reports

How to Advance Children’s Rights using Recommendations from United Nations and Regional Human Rights Monitoring and Review Processes

Developed as part of the ‘How to Child Rights’ series, this toolkit from Save the Children provides a step-by-step plan of activities, case studies and practical tips based on UNCRC recommendations to strengthen work with children. 

View Resource

Information & Reports

Pontio’r Bwlch? Ymchwilio i hawliau cyfranogol plant ifanc ar draws Addysg Gychwynnol i Athrawon a Dysgu Proffesiynol yng Nghymru

This blog describes the methodology used by our team when investigating initial teacher education, and professional learning opportunities in Wales and how they relate to young children's participation rights.

View Resource

Blog & Vlog

Bridging the Gap? Investigating young children's participative rights across Initial Teacher Education and Professional Learning in Wales

This blog describes the methodology used by our team when investigating initial teacher education, and professional learning opportunities in Wales and how they attend to young children's participation rights.

View Resource

Blog & Vlog

Dangos y darlun presennol - dadansoddiad beirniadol o fframwaith deddfwriaeth a pholisi presennol

Our team have undertaken a critical analysis of existing policy and legislation in the educational context in Wales. Check out this blog to find out more!

View Resource

Blog & Vlog

Charting the current picture – critical analysis of existing legislation and policy frameworks

Our team have undertaken a critical analysis of existing policy and legislation in the educational context in Wales. Check out this blog to find out more!

View Resource

Blog & Vlog

Wales Civil Society Report to the United Nations Committee on the Rights of the Child to inform their List of Issues Prior to Reporting (LOIPR)

This report was prepared by the Wales UNCRC Monitoring Group to inform the UN List of Issues Prior to Reporting 

View Resource

Information & Reports

Child participatory research methods: Attempts to go ‘deeper’

Using participatory methods with children in Ireland, this paper reflects on how to achieve ‘deeper’ participation. 

View Resource

Research

Children’s Rights Poster for the Early Years

This poster is for Early Years practitioners and sets out how different articles in the UNCRC can be adhered to in the classroom. 

View Resource

Information & Reports

Children’s participation: moving from the performative to the social

This article presents findings from a study of children’s own experiences of participation in a variety of contexts such as at home, at school and in the community.  

View Resource

Research

How to Advance Children’s Rights using Recommendations from United Nations and Regional Human Rights Monitoring and Review Processes

This toolkit produced by Save the Children aims to empower civil society practitioners to follow-up, use and make the most of recommendations to children’s rights made by International and regional human rights bodies.  

View Resource

Information & Reports

Report of the Children’s Commissioners of Northern Ireland, Scotland and Wales to the United Nations Committee on the Rights of the Child

The Children’s Commissioners of the devolved nations of the UK have submitted a report to the UNCRC to set out the work they have done attending to children’s rights. Follow the link to access to the report as well as access child friendly resources produced as a result of the report. 

View Resource

Information & Reports

The Children’s Commissioner’s submission to the United Nations Committee on the Rights of the Child

The Children’s Commissioner for England has submitted a report to the UNCRC on children’s rights in England. Follow the link to access to the report as well as access child friendly resources produced as a result of the report. 

View Resource

Information & Reports

Understanding Children's Human Rights - A Guide for Public Services in Scotland

This resource is aimed at those working in public bodies in Scotland, including local authorities and health boards, who are interested in learning more about children’s rights and the United Nations Convention on the Rights of the Child. 

View Resource

Information & Reports

How to Advance Children’s Rights using Recommendations from United Nations and Regional Human Rights Monitoring and Review Processes

This toolkit produced by Save the Children aims to empower civil society practitioners to follow-up, use and make the most of recommendations to children’s rights made by International and regional human rights bodies.  

View Resource

Information & Reports

Report of the Children’s Commissioners of Northern Ireland, Scotland and Wales to the United Nations Committee on the Rights of the Child

The Children’s Commissioners of the devolved nations of the UK have submitted a report to the UNCRC to set out the work they have done attending to children’s rights. Follow the link to access to the report as well as access child friendly resources produced as a result of the report. 

View Resource

Information & Reports

The Children’s Commissioner’s submission to the United Nations Committee on the Rights of the Child

The Children’s Commissioner for England has submitted a report to the UNCRC on children’s rights in England. Follow the link to access to the report as well as access child friendly resources produced as a result of the report. 

View Resource

Information & Reports

Together: Scotland’s Human Rights Bill

Follow the link to find out about the Scottish Government’s plan to implement a new human rights bill. Includes resources for Scottish children and teachers to shape child-friendly consultation for the new bill. 

View Resource

Publications

State of Children's Rights Webinar series for 2022

This past webinar series from Together Scotland aimed to gather information about the state of children's rights in Scotland. Information gained from the webinar series was used to write a report to  the UN Committee on the Rights of the Child to provide insight on what things are like for children and families in Scotland 

View Resource

Information & Reports

Child Participation Assessment Tool

ExChange Wales have produced this assessment tool measuring progress in promoting the right of children and young people under the age of 18 to participate in matters of concern to them 

View Resource

Information & Reports

Children’s Voices in a Pandemic: Looking Forwards

This blog written by Dr Sara Williams (Senior Lecturer in Environmental Psychology at UWE) discusses the key messages from her study on disadvantaged children in Bristol and their experiences of the COVID-19 pandemic 

View Resource

Information & Reports

Children's Parliament: Rights based practice in the early years

This link to the Children’s Parliament website provides a variety of resources such as videos, checklists and webinars on rights based practice in the early years. 

View Resource

Information & Reports

Embedding Children’s rights into everyday practice: Case Study

This case study from a nursery practitioner details how their setting embedded children’s rights into their everyday nursery practice.

View Resource

Information & Reports

Children's Rights Activities for Early Years Settings

The Children’s Commissioner for Wales has designed an activity pack for early years settings to introduce the UNCRC to children.

View Resource

Information & Reports

Books that link to Children's Rights

The Children’s Commissioner for Wales has put together this list of picture books that apply to different Articles in the UNCRC.  

View Resource

Information & Reports

UNCRC: Symbols Resource

This pack from the Children’s Commissioner for Wales provides a visual representation of each Article in the UNCRC for children, each designed in symbol form 

View Resource

Information & Reports

Research with schools on the early implementation of Curriculum for Wales: Wave 1 report

This report from Welsh Government presents findings from 64 senior school leaders on their early experiences of the CfW roll-out. 

View Resource

Information & Reports

Using participatory design approaches in educational research

This paper draws upon methodological foundations of participatory methods in education from Scandinavia, and how these principles can be applied in a modern, educational context. 

View Resource

Research

‘I wish that COVID would disappear, and we'd all be together’: Maintaining Children's friendships during the Covid-19 pandemic

This research listens to the voices of 10 children regarding friendship disruption during the COVID-19 pandemic. Data is collected through creative participatory methods including drawings, photographs and collages.  

View Resource

Research

Children as co-researchers in pandemic times: Power and participation in the use of digital dialogues with children during the COVID-19 lockdown

This paper documents co-participatory research with children in six primary schools in Ireland during the COVID-19 pandemic. 

View Resource

Research

Reimagining children's participation: a child rights informed approach to social justice in tourism

Using two examples of child injustice in tourism-related contexts, this paper proposes the needs for a child-rights informed approach to participation in tourism research, policy and practice. 

View Resource

Research

Starcatchers:Engagement Signals Reflective Practice template

This template produced by the Scottish organisation ‘Starcatchers’ is designed for early years practice and provides a list of various engagement signals in young children when engaging in the expressive arts experiences. 

View Resource

Information & Reports

Voice of the Infant: Best Practice guidelines and infant pledge

This best practice guidance produced on behalf of the Infant Mental Health Implementation and Advisory Group suggests ways in which to consider infants’ views and rights in all encounters they may have . 

View Resource

Information & Reports

A Quality Framework for Early Childhood Play, Learning and Care in Wales

Drawing on national and international research, this framework draws upon various requirements for delivering the type of high-quality provision needed in Wales. 

View Resource

Information & Reports

Early Childhood Play, Learning and Care: Reflective Practice Toolkit

This Early Childhood Play, Learning and Care: Reflective Practice Toolkit (Toolkit) has been developed to support individuals and teams to reflect on the quality of early childhood play, learning and care.  

View Resource

Information & Reports

Early childhood play, learning and care: Developmental pathways 0 to 3

This guidance document sets out a framework for ensuring quality provision for children aged 0-3 years old. The document sets out the five developmental pathways and has been co-constructed with practitioners.  

View Resource

Information & Reports

An investigation of early childhood education teachers’ attitudes, behaviours, and views regarding the rights of the child

This study investigates the attitudes, behaviors, and views on the rights of the child in early childhood education (ECE) teachers in Turkey.   

View Resource

Research

How educators commit to enhancing children’s participation in early childhood education pedagogical plans

This descriptive study investigates how practices of children’s participation were conceived in pedagogical plans made by early childhood educator staff. 

View Resource

Research

Teachers’ practices mediate the association between teachers’ ideas and children’s perceived participation in early childhood education

This quantitative study investigates if early childhood education teachers’ ideas on children’s participation is associated with child participation. 

View Resource

Research

Raising awareness of children’s rights

This report published by Welsh Government sets out how they will inform the public on the United Nations Convention on the Rights of the Child 

View Resource

Information & Reports

Resources linked to the Right Way principles (BILINGUAL)

The Children’s Commissioner has put together this bilingual document filled with links to all of their resources linked to The Right Way principles 

View Resource

Information & Reports

The Right Way: Practitioner Self-Assessment

This self-assessment tool for practitioners sets out each of the five Right Way principles, with associated actions to support the implementation of a human rights approach to education. 

View Resource

Information & Reports

Human Rights in the Curriculum for Wales

This report from the Children’s Commissioner for Wales sets out how human rights link to the four purposes, cross cutting themes and each of the six Areas and Learning and Experience in the Curriculum for Wales.  

View Resource

Information & Reports

Children’s participation rights in schools — teachers’ beliefs and practices

This paper investigates Croatian elementary, middle, and high school teachers' beliefs about children’s participation. 

View Resource

Publications

Child Participation in the Early Years: Challenges for Education

This research article reviews the field of child participation in Australia, claiming that young children’s participation rights are not key agenda items for early childhood education. 

View Resource

Research

Children’s Participation, Childhood Publics and Social Change

This paper reviews children’s participation in England, offering an alternative perspective by reconnecting children’s rights to social movements and the possibility of child publics 

View Resource

Research

Multi-dimensional lens to article 12 of the UNCRC: a model to enhance children’s participation

This article explores the experiences of marginalised children in Brazil, examining how their identities can either help or hinder their participation. 

View Resource

Research

‘Can we see our voices?’ Young children’s own contributions to authentic child participation as a pillar for sustainability under the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)

This paper explores how the implementation of a rights-based research methodology can contribute to climate change research and education with young children. 

View Resource

Research

Children’s participation in decision making: A Children’s Views resource

This report from the Children’s Rights Alliance for England was created with children themselves and explores children’s participation in decision making at school, their local area and their views on participation in general. 

View Resource

Information & Reports

We Are Here: A Child Participation toolbox

This toolbox created by Eurochild is for anybody looking to implement and strengthen child participation in their area of work. The toolbox provides practical guides to encourage meaningful participation from children. 

View Resource

Information & Reports

Voice of the Baby: Exploring rights-based approaches for participation using the arts with babies and young children from birth-3 years

This summary report describes the results of Phase 1, of a larger research project. Phase 1 explores current and emerging rights-based approaches in the arts for children aged birth to 3 in Scotland. 

View Resource

Information & Reports

Children's Rights Scheme 2021

This report from the Welsh Government sets out the amended Children’s Rights Scheme that all government members must adhere to. 

View Resource

Information & Reports

The Children’s Rights Scheme 2021: Children and Young People’s version

A Child friendly resource produced by the Welsh Government on their Children’s Rights Scheme  

View Resource

Information & Reports

Right of the Month

This resource from the Children’s Commissioner for Wales is aimed at Foundation Phase, KS2 and KS3 aged children and provides activities related to a UNCRC ‘Right of the Month’ 

View Resource

Information & Reports

Reflections on the enactment of children’s participation rights through research: Between transactional and relational spaces

This research article reflects on the development of young people’s participation – in particular through a transformational model of participation 

View Resource

Research

My Corona: listening to children in corona times

This research paper brings together three of the young journalists who worked on The Corona Times Journal to reflect on their experiences of being involved in the project. 

View Resource

Research

Voices of young children aged 3-7 years in educational research: an international systematic literature review

This first of its kind systematic review explores how and if, young children’s voices are listened to in education research  

View Resource

Research

Through a different lens: exploring Reggio Emilia in a Welsh context

This paper explores the results of a project that was granted funding to introduce the Reggio Emilia approach into Welsh schools  

View Resource

Research

How listening develops and affects well-being throughout childhood

This paper published by UNICEF explores theoretical perspectives of children’s listening and how it interacts with overall child wellbeing.  

View Resource

Information & Reports

The Reggio Emilia Approach to Early Years Education

Support document from ‘Learning and Teaching Scotland’ on the Reggio Approach to education. 

View Resource

Information & Reports

Children's Commissioner for Wales: Right of the Month

This resource produced by the Children’s Commissioner for Wales contains activities for Foundation Phase, KS2 and KS3 aged children,  related to a UNCRC ‘Right of the Month’.

View Resource

Information & Reports

Thirty years after the UNCRC: children and young people’s participation continues to struggle in a COVID-19 word

This article examines the implication of the COVID-19 pandemic on children and young people’s participation rights. 

View Resource

Research

The Right Way: A Children’s Human Rights Approach to Education in Wales

This report, produced by the Children’s Commissioner for Wales, sets out the ‘The Right Way’ framework for supporting practitioners in developing a human rights approach to education. 

View Resource

Information & Reports

‘Doing Reggio?’ Exploring the complexity of ‘curriculum’ migration through a comparison of Reggio Emilia, Italy and the EYFS, England

This paper explores key aspects of the Reggio Emilia method, comparing it with the curriculum for young children within England. 

View Resource

Research

Children’s Participation Rights – Looking backwards and moving forwards

This review published by the International Journal of Children’s Rights, looks at trends in academic research on children’s participation over the last thirty years. 

View Resource

Information & Reports

Children and Young People’s Participation Standards – Bilingual Poster

This bilingual poster produced by the Welsh Government describes the Seven Standards for Children and Young People’s participation, highlighting what the Welsh Government will do in response to these standards. 

View Resource

Information & Reports

Children's right to participate in early childhood education settings: A systematic review

This systematic review explores the ways in which early education research attends to children’s participation.

View Resource

Research

‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child

This paper from Laura Lundy introduces the ‘Lundy Model’ for children and young people’s participation.

View Resource

Research

Children and Young People’s Participation: Good Practice guide

This resource from the Welsh Government, aimed at practitioners, and anybody who works with children, provides best practice guidelines for children’s participation.

View Resource

Information & Reports

Debi-Keyte Hartland – Children as Ideas Makers

This TedTalk from Debi Keyte Harding focuses on ‘Children as Ideas Makers’ where Debi shares her vision for education built around children’s own ideas and enquiries. 

View Resource

Blog & Vlog | 13 Minutes

7 Golden rules for participation – Childrens Commission for Scotland

Follow this link to access a child friendly resource produced by the Children’s Commissioner for Scotland on the ‘7 Golden Rules for Participation’. Includes prompts for both children and adults to think about.  

View Resource

Information & Reports

Listen and Change. A Guide to Children and Young People’s Participation Rights

This is a guide provided by Save the Children on children and young people’s participation rights.

View Resource

Information & Reports

Council of Europe – Child Participation Rights

A link to the Council of Europe’s section of their website on Children’s Participation.

View Resource

Information & Reports

Preschool children’s agency in education for sustainability: the case of Sweden

This research article explores how the revised preschool curriculum in Sweden has encouraged and improved children’s participation and agency in relation to sustainability.

View Resource

Research